به دست اتيان عجایب سفر - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
مکان غیر قديمي ماه: دریاچه آفتاب گردك دریایی - جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
این زندگی غیر انسانی - پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
جلسهن كس اینجا و آنجا - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
کوله پشتی گیاهی - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
آباداني مادرید - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
خصوصی خويشتن بوداپست - جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
این یک مرتبه ، اندر حالی که گردش ... - پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
پیدا کردن روح - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
در اينك بازدید باز يافتن پومپی - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
نفيس و بارهای مورد هوس من در اروپا - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
سیزده دوازده ماه) دیگر وب سایت های گردش بزرگ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
کشف مجدداً ایتالیا - شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
پيدا كردن دست تحويل دادن معجزه سفر - جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
باكرهان گمشده پیدا می شوند - پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷