دهات دلچسب برگن - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
مقابله وا دعوا اندر جاده - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
اخگر زدن خور والبرگ - پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷
چهل صفا هشت ساعت در اسلو - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
حقیقت درباره دیدار با حيوان در بيرون از کشور - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
هزینه سفر نفع عليه و له روي بالا و سوئد - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
آبادي کویتو - سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
شکستن پيكر ازدواج - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷
عظماین دريغ سفر من - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
اهمیت وقت شخصی - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
مکان غیر عادی ابرص : جزیره عروسک ها - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
سرآغاز یک پایان - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
سرآغاز یک پایان - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
آبادی گالاپاگوس: نصيب تقدير 2 - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
ذجزایر گالاپاگوس اندر عکس ها - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷