مردم محلی آنی: ادب روستای ترکیه - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
یینیان تاریخی: کافه سوراخ گازیانتپ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بيعت کومبت، همچنین بنام به کلیسای 12 رساله - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
تباهي های آنی - آبادي 1001 کلیسا - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
کلیسا ی آنی آش نام اصيل مسجد فتحیه - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای مفلحی تو آنی شهر - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای پيروزی اندر آنی شهر - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کفش ارگ از غازی عینتاب - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
اديمی سنتی درون جنوب شرقی ترکیه - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
آدم در سانلیورفا: کت و تنبان ارغوانی و تظاهر محلی - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
دهات قدیمی میدیات: کلیساها و ادب در منطقه ماردین - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
غار ابراهیم درون سانلیورفا خلوص مسجد منیل خويشتن الله - پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
عبادتخانه مذهبی باستانی که كرانه ها و انفس تاریخ را به هياهو و آرامش و مرج فردار و كم تاب - سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
گومرک هانی داخل سانلیورفا سادگي عدم ترکیب در - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
واحهی دوده: معرفی گردشگری روستایی - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷