عظماین دريغ سفر من - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
اهمیت وقت شخصی - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
مکان غیر عادی ابرص : جزیره عروسک ها - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
سرآغاز یک پایان - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
سرآغاز یک پایان - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
آبادی گالاپاگوس: نصيب تقدير 2 - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
ذجزایر گالاپاگوس اندر عکس ها - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
ذجزایر گالاپاگوس اندر عکس ها - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
چگونه سفر داخل شرق آفریقا - جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
چگونه سفر داخل شرق آفریقا - جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
من وتو پرسیدید ، عقب من جواب دادم - پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
عمارت لس آنجلس - چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
هزینه سيروسفر کاستاریکا - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
تيررس مورد آرزومندي من درون کاستاریکا - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷
پنج هدف پرتاب کمتر دوباره يافتن و گم كردن 30 دلار درون روز - پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷